Portret mężczyzny - kontrastowanie metodą Dragana

Portret mężczyzny – kontrastowanie metodą Dragana